Φυσικές Επιστήμες

Την σχολική χρονιά 2014-2015 μαθητές και μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας με την φυσικό Τζώτζη Ανδρομάχη, συμμετέχουμε στη δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και προετοιμάζουμε και παραγματοποιούμε δύο διδακτικές επισκέψεις:
 

   

 

 

dei

  dei