Ανακοινώνεται ότι ο αγιασμός στο Γυμνάσιο Αμμοχωρίου θα γίνει στις 13/9/2021 στις 10.00 π.μ.


Πιλοτική εφαρμογή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021