ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Μάιος 2005
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη των Ιταλών μαθητών και των συνοδών τους. [View]

2. Επίσκεψη στο ΚΕΕΛ Θεσσαλονίκης [View]

3. Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2004 [View]